Ćwiczenie uwagi i …

Badanie pamięci, któremu poddali się podopieczni DDS-W   i profilaktyka zaburzeń procesów poznawczych wskazują na konieczność udziału  w regularnych ćwiczeniach umysłu. W ostatnich dniach szczególnie upodobaliśmy sobie układanie puzzli i zabawy słowotwórcze.