O nas

W dniu 2 czerwca 2017 roku na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/439/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. dokonano połączenia jednostek budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu i Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zgierzu.

W wyniku połączenia Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zgierzu uległ likwidacji jako oddzielna jednostka budżetowa i od 2 czerwca 2017 roku działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu.

Dzienny Dom dysponuje 50 miejscami i jest czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00-16.00.

(z wyjątkiem świąt kalendarzowych).

Pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” jest odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” ustalane są na podstawie Uchwały NR XIII/176/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr. LIV/697/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2018 r. Opłata za pobyt w Domu wnoszona jest przez podopiecznego przelewem na rachunek bankowy Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w okresach miesięcznych w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.