mieliśmy okazję przepadać się pod kątem chorób neurodegeneracyjnych zaburzających funkcje poznawcze, chętnych było wielu 4

Badania przesiewowe

W dniu 08.08.2023 r. podopieczni DDS-W rozpoczęli  udział w testach senioralnych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych u osób w wieku 55 lat i więcej. Badanie przeprowadzono w kierunku diagnostyki demencji i innych zaburzeń funkcji poznawczych. Zdalne badanie w formie testu przeprowadzali doświadczeni psychologowie i psychogerontolodzy, stanowiło ono  element profilaktyki zdrowego starzenia się. Zainteresowanych badaniem łącznie były 23 osoby.