Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 22.11.2021 r. w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Zgierzu miały miejsce obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Sekretarz Miasta Zgierza – Pan Robert Chocholski, którzy przekazał upominki od Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Staniszewskiego, Przewodniczący Rady Miasta – Pan Grzegorz Leśniewicz, Skarbnik Miasta Zgierza – Pani Grażyna Mela, Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Społecznej – Pani Renata Malinowska-Koralewka i wszyscy chętni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas spotkania zaprezentowane zostały pasje i umiejętności pracowników, którzy wyrazili chęć podzielenia się swoimi zainteresowaniami. Całość uświetnił występ instrumentalny Pani Agaty Pawlak – również zatrudnionej w MOPS. Smaczny catering i wyśmienite humory sprawiły, że wszyscy uczestnicy wyśmienicie się bawili.