Zajęcia z samooborny

Dnia 28 lipca seniorzy w ramach projektu „Senior+” uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z samoobrony.
Atmosfera była niezwykle sympatyczna i radosna. Były też momenty skupienia i powagi.
Na sali nie brakowało też odwagi i krzepkości wśród naszych seniorów. Gratulujemy uczestnikom i dziękujemy Pani Justynie – prowadzącej zajęcia.