Spotkanie integracyjne seniorzy-dzieci

Dnia 12.07.2017 r. w Dziennym Domu Senior-WIGOR odbyło się spotkanie integracyjne seniorów i dzieci,
gościliśmy Przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Zgierzu.
Były to zajęcia z bibliografii, gdzie seniorzy odczytali dla dzieci bajki i wiersze o kotkach…
Po przeczytaniu bajeczki: „Chory Kotek”, w części praktycznej odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których,
seniorzy pracując z dziećmi w mieszanych grupach tworzyli kolorowe zawieszki na drzwi (w postaci wesołego kotka).
Zabawa była przednia, były też wspólne tańce i śpiewy oraz pamiątkowy wpis do kroniki.