Dzień Seniora w DPS na Chełmach

Dnia 25 października seniorzy z DDS-W w Zgierzu  świętowali Dzień Seniora w DPS na Chełmach w Zgierzu, wspólnie z pensjonariuszami Domu.
Obchody połączone były z tematem pięknej polskiej jesieni w nawiązaniu do jesieni życia, o której wiersze czytali mieszkańcy z DPS.
Występy artystyczne, muzyczne zapewniły zespoły z DDS- W w Zgierzu. Po części oficjalnej odbył się słodki poczęstunek.