Spotkanie Komisji Spraw Obywatelskich

Dnia 20.10.2016. r w DDS-W  w Zgierzu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza wspólnie z Komisją Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Zgierza.
W porządku obrad:
1 Otwarcie posiedzenia.
2 Uwagi do porządku obrad.
3 Spotkanie ze związkami i organizacjami zajmującymi się problemami emerytów i rencistów.
4 Zaopiniowanie projektów uchwał dekretowych  do Komisji.
5 Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7 Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
8 Wolne wnioski.
9 Zamknięcie posiedzenia.