Czwartkowe zajęcia pod hasłem: „Mam tę moc”

W dniu 18.05.2023 seniorzy poranek rozpoczęli od spotkania z pielęgniarką z tematyki profilaktyki zdrowia.

Po badaniach odbyło się „Śniadanko Wigorowe” – dziś było kolorowo na talerzach i pachniało świeżymi warzywami. Samo zdrowie dające MOC !

Po śniadaniu seniorzy uczestniczyli w zajęciach gimnastycznych z piłką. Ćwiczenia poprawiają naszą sprawność i dają ogromną MOC !

Grupa w sali telewizyjnej trenował swój umysł podczas gier stolikowych.

Po obiedzie seniorzy  uczestniczyli w zajęciach grupowych z psychologiem pod hasłem ” Mam tę MOC !”

Każdy z uczestników mógł odkryć i uświadomić sobie swoje ukryte talenty, dostrzec różnorodność, która jest piękna, bo dzięki niej możemy czerpać od siebie i wzajemnie się wspierać.