Wykonywanie przedmiotów użytkowych – tabliczek ostrzegawczych do ogrodu

W dniu 16.05.2023 seniorzy poranek rozpoczęli gimnastyką z fizjoterapeutą a po obiedzie uczestniczyli w zajęciach plastycznych i wykonywali przedmioty użytkowe- tabliczki ostrzegawcze do ogrodu.

Podczas prac rysunkowych odbyła się także pogadanka na temat szacunku do środowiska naturalnego, zieleni i całego świata roślin a także właściwego postępowania z przyrodą w tym także naszego wspólnego dobra w ogrodzie DDS-W.

Powstałe tabliczki zostaną umieszczone na terenie wokół budynku DDS-W.