Zajęcia grupowe – plastyczne

W dniu 19.04.2023 seniorzy uczestniczyli w porannych zajęciach grupowych – terapii plastycznej.

Przywołując wciąż wiosnę rysowaliśmy piękne kwiaty – kolorowe róże.

Podczas zajęć trenowaliśmy koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną i dokładne rozpoznawanie  i nazywanie kolorów. Było to dla niektórych trudne ćwiczenie. Wymagało skupienia dokładności i pokolorowania elementów według wskazówek i legendy.

Finalnie powstały piękne prace. Wszyscy mieliśmy jakieś własne spostrzeżenia i wnioski.

Po obiedzie na zajęciach z filmoterapii oglądaliśmy liczną grupą wspólnie film familijny , podnoszący na duchu i dający wiele do myślenia. Cała grupa z wielkim zaangażowaniem podeszła do tematu. Była chwila refleksji, zadumy i ciekawe wnioski.