W zdrowym ciele zdrowy duch

Dzisiaj spacerowaliśmy w Parku Miejskim  z kijkami do nording walking. Pełni energi i humoru  wyruszyliśmy, małą ale zaangażowaną grupą, nad staw miejski korzystając z ostatnich dni lata.