Wspólne śniadanie

„Śniadanka wigorowe”, które bez przekłamania moglibyśmy nazwać śniadankami czwartkowymi, już na stałe wpisały się w grafik naszych zajęć. Dziś wykonywaliśmy także notesy na lodówkę.