Zajęcia ruchowe z piłką

W dniu 2.06.2022 r seniorzy uczestniczyli w zajęciach ruchowych z fizjoterapeutą

pracując tym razem z piłką i innym zestawem ćwiczeń – jak się później okazało był dość trudny.