Warsztaty pszczelarskie

W dniu 25.03.2022 r. przyjechała do nas Pani Marzena z pasieki w Lipce. Celem głównym naszego spotkania była renowacja hotelu dla pszczół, ale udało nam się także wykonać spersonalizowane woskowe świeczki. Każdy uczestnik spotkania sam wybierał formę do odlewu swojej świeczki i sam na wszystkich etapach wykonywał ją pod kierunkiem Pani Marzeny. Dumni z wyników swojej pracy zasiedliśmy do wspólnego poczęstunku. Każdy z nas miał też możliwość zakupu pysznego miodku i produktów kosmetycznych na bazie miodu.

Warsztaty zrealizowane w ramach środków dofinansowanych z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022. Dofinansowanie -92988,00 zł, całkowity koszt zadania publicznego – 224.057,37 zł