Łamigłówki i kolorowanki

Mimo, że od 24 stycznia 2022 r. wdrożyliśmy ograniczenia w zakresie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w części dotyczącej  czasowego zawieszenia działań stacjonarnych dla seniorów w ramach organizacji czasu wolnego, to podopieczni DDS-W mają możliwość wykonywania prac plastycznych i rozwiązywania łamigłówek, treningu umysłu w warunkach domowych. Materiały niezbędne seniorzy otrzymują razem z posiłkiem na wynos lub mają dostarczane do domu.