Zajęcia plastyczne

W dniu 14.01.2022 seniorki w DDS-W w Zgierzu wykonywały karty okolicznościowe.

Dzięki dobrej współpracy 10 osób, które dzielnie wykonywały elementy składowe

powstało dziś kilkadziesiąt nowych kart, które niewątpliwie cieszą oczy.

Materiały do zajęć terapeutycznych zakupiono z dotacji Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021. Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Dofinansowanie – 90673,20 zł; całkowita wartość – 195273,10 zł