Dotacja z Fundacji PGE

W miesiącu październiku 2021 r. Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Miasto Zgierz z dnia 30 września 2021 r. przyznała Dziennemu Domowi Senior-WIGOR w Zgierzu,

w ramach projektu: „Dzielimy się ciepłem”, darowiznę w wysokości 10.000,00 zł.

Otrzymane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie ogrzewania w DDS-W w Zgierzu

mieszczącym się przy ul. Cezaka 12, który jest ośrodkiem wsparcia

dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+,

celem zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Aktywizacja społeczna realizowana jest w placówce przez usługi w zakresie ofert:

edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej, aktywności sportowej, terapii zajęciowej i usług socjalnych.

Zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniach placówki

sprzyja prowadzonym zajęciom i pozostawaniu seniorów na dłużej w placówce, którą tworzą.

Wzór pisma z logo Fundacji PGE i  DDS-W w załączniku z fotografiami uczestników zajęć.