Zajęcia ruchowe w ogrodzie

Powróciliśmy do systematycznych ćwiczeń z Panią Anetą.

Zajęcia były poprzedzone konsultacją pielęgniarską.

Wszyscy chętni skorzystali z badania poziomu cukru we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego.

Po długiej przerwie początki są trudne ale jesteśmy dobrej myśli i pełni zapału.

Spotkania z Panią fizjoterapeutką finansowane są z dotacji Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021. Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Dofinansowanie – 90673,20 zł; całkowita wartość – 195273,10 zł