1 czerwca Dzień Dziecka

W dniu 1.06.2021 r. seniorzy w DDS-W przypomnieli sobie historię powstania święta Dnia Dziecka.

Chętnie wspominali swoje dzieciństwo i dzielili się opowieściami.

W imieniu wszystkich seniorów składamy najserdeczniejsze życzenia

wszystkim dziś świętującym dzieciom, młodzieży i tym, którzy wciąż w sercu czują się odrobine dziećmi.

 

Życzenia w formie elektronicznej i moc uścisków przesyłamy szczególnie do tych zaprzyjaźnionych z nami instytucji:

Żłobków, Miejskich Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Szkół Średnich,

Świetlic, Drużyn Harcerskich i Zuchowych, Fundacji, Domów Dziecka

oraz wszystkich odwiedzających nas dzieci i młodzieży na przestrzeni lat np. podczas cyklicznych koncertów

organizowanych przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Zgierzu.