Ponownie otwieramy !!!

W dniu 20.05.2021 r . Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu wydał Zarządzenie NR 14/2021 , iż od dnia 24 maja 2021 r. odwołuje ograniczenia w zakresie funkcjonowania Dziennego Domu ” Senior-WIGOR ” w Zgierzu.

Od dnia 24 maja 2021 r. seniorzy mogą korzystać stacjonarnie z usług naszego Domu.

Zgodnie z  ” Zasadami dotyczącymi postępowania dla pracowników, podopiecznych , ich członków rodzin i opiekunów oraz dla osób przebywających w Dziennym Domu ” Senior- WIGOR” w Zgierzu ” – wprowadzone Zarządzeniem NR 15/2020 Dyrektora MOPS z dnia 12.06.2020r.