Przygotowania do świąt w domach naszych podopiecznych

Podczas zawieszonej stacjonarnej działalności naszego Domu seniorzy otrzymują posiłki dostarczane do domów

oraz w tym szczególnym  czasie także mnóstwo upominków w ramach Projektu ” Senior + ”

oraz podarków od dzieci, młodzieży i uczniów z zaprzyjaźnionych instytucji.

Najwspanialsze są wizyty w domach gdzie celebruje się tradycje i docenia podarki od serca,

gdzie pachnie choinką i świąteczną potrawą…

Gdzie na widok karty z życzeniami i opłatka, pojawia się radość, nadzieja i wiara w ludzką dobroć.

Dziś podczas wizyty u jednej z  naszych podopiecznych  zastałam taki świątecznie przystrojony stół.

Wzruszam się, bo w takich chwilach  docenia się ludzki gest, okazane serce i pamięć.

W imieniu podopiecznych – dziękuję !