Obchody Dnia Pracownika Socjalnego- 2020r.

W dniu 23.11.2020 r  w Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się spotkanie z przedstawicielami

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierz w tym także z Dziennego Domu ” Senior- WIGOR ” w Zgierzu,

podczas którego, Prezydent wręczył podziękowania z okazji obchodzonego niedawno Dnia Pracownika Socjalnego .