Rozwijająca się twórczość artystyczna podczas pandemii…

Pod koniec lipca  2020 r jedna z naszych drogich seniorek -Pani Teresa,

przekazała nam swoje prace plastyczne, wykonane w zaciszu własnego domu,

podczas epidemii koronawirusa COVID-19.

Pani Teresa ma wiele talentów:

maluje obrazy, pisze wiersze, śpiewa, szydełkuje,

wykonuje piękne kwiaty z bibuły i krepiny.

Wciąż  zachwyca nas swoim zapałem do prac plastycznych i nowymi pomysłami, w które angażuje się całą sobą.

Wszelka twórczość to najlepszy lek na różne smutki i  troski

a także forma wyrazu tego co czuje artysta, co mu w duszy gra…

Dziś prace te cieszą oczy w jednym z pomieszczeń Dziennego Domu ” Senior- Wigor ” w Zgierzu.

Obrazy pokazują ukwiecone pola, za którymi niewątpliwie tęskniła autorka.