Zajęcia ruchowe w ogrodzie

Po obiedzie, głównie w czwartki, odbywają się zajęcia z fizjoterapeutą.

Z uwagi na wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa seniorom podczas epidemii

zajęcia odbywają się w plenerze, w ogrodzie naszego domu.