10-lecie Klubu Seniora – obchody Jubileuszu

W dniu 2.12.2019 seniorzy z DDS-W w Zgierzu uczestniczyli w obchodach 10 Jubileuszu

„Klubu Seniora”  działającego przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

Podczas spotkania w siedzibie Klubu wystąpiły zespoły śpiewacze z DDS-W.

Była moc życzeń, gratulacji, poczęstunek oraz wspólnie spędzony, bardzo owocnie czas.