Spotkanie integracyjne seniorów oraz studentów z Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu

W dniu 28.11.2019  seniorzy w DDS-W w Zgierzu gościli u siebie studentów

z Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

– dawnego Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu.

Seniorzy wspólnie ze studentami tworzyli  ozdoby choinkowe – bombki metodą decoupage.