Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Zgierzu

Zgodnie z tradycją sięgającą 1990 roku, kiedy na mocy Ustawy o pomocy społecznej zdecydowano o upamiętnieniu spotkania pracowników pomocy społecznej z Panem Jackiem Kuroniem oraz Panią Joanną Staręgą-Piasek w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.

Pracownicy MOPS w Zgierzu, podobnie jak w ostatnich latach, spotkali się w Dziennym Domu „Senior-Wigor” na uroczystych obchodach tego święta. W tym roku obecnością zaszczycili nas Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski, Skarbnik Miasta Zgierza Pani Grażyna Mela, a także Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Pan Grzegorz Leśniewicz.

Spotkanie poprowadziła Dyrektor MOPS w Zgierzu Pani Ewa Lesiak, która w swoim przemówieniu wspomniała o najważniejszych kwestiach dotyczących problematyki lokalnej pomocy społecznej, złożyła życzenia pracownikom, a także odczytała życzenia przesłane przez zaprzyjaźnione jednostki oraz organizacje.
Kolejny już raz najbardziej zaangażowani w pracę oraz wyróżniający się pracownicy otrzymali specjalne nagrody wręczane przez Prezydenta Miasta Zgierza oraz Dyrektora MOPS.

Prezydent Miasta Zgierza oraz Przewodniczący Rady Miasta Zgierza w krótkich przemówieniach podziękowali za rzetelną pracę oraz trud wkładany w wykonywanie codziennych zadań na rzecz lokalnej społeczności i potrzebujących, a także złożyli życzenia.

Całe spotkanie umilił słodki poczęstunek oraz nieformalne rozmowy i wymiana myśli.

Serdecznie dziękujemy gościom za wizytę, pracownikom za obecność oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy za profesjonalizm i stworzenie wyjątkowej atmosfery.