AKCJA ” SENIOR NA DRODZE „

AKCJA SENIOR NA DRODZE

Dnia 28.08.2019 Nasi Seniorzy uczestniczyli w Akcji: „Senior na drodze” organizowanej przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Policję. Nasi doświadczeni Funkcjonariusze oraz inni przedstawiciele przypomnieli ważne zasady bezpieczeństwa w codziennych życiowych sytuacjach. Były interesujące krótkie filmy        o różnych reakcjach np. ukazujące ludzkie odruchy w obliczu niebezpieczeństwa. Obrazowa opowieść ukazała możliwości wyboru zachowania uczestnika ruchu, który decyduje tak naprawdę o swoim życiu. Seniorzy mogli wykonać badanie czasu reakcji na bodźce z zewnątrz za pomocą odpowiedniego przyrządu.

Dodatkowo uczestnicy, którzy przyjechali rowerem, mogli po spotkaniu, odebrać go od serwisanta po przeglądzie technicznym z doposażeniem w elementy bezpieczeństwa ( odblaski oraz dzwonki rowerowe ). Obecnym na spotkaniu seniorom rozdano dyplomy uczestnictwa wraz z opaskami odblaskowymi.