Urodziny…

W dniu 12.08.2019. w DDS-W swoje 90-te okrągłe urodziny świętował nasz Pan Mieczysław,

członek Zespołu Śpiewaczego ” Echo”, działającego przy naszym Domu.

Pan Mieczysław od wielu lat i do tego niezwykle profesjonalnie,

służy swoim wokalem i zachwyca  ogromnym talentem,

licznych słuchaczy naszego Domu oraz szeroką publiczność w środowisku lokalnym.

Urodzinową niespodziankę dla Jubilata przygotowały koleżanki z zespołu.

Na spotkaniu wśród zaproszonych gości był Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski

oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu Pani Ewa Lesiak.

Dodatkową niespodzianką był ufundowany przez Pana Prezydenta pyszny tort

oraz mini koncert muzyczny  – niespodzianka od Pracowników DDS-W w Zgierzu.

Wśród upominków znalazły się oczywiście bukiet kwiatów,

praca plastyczna wykonana przez podopiecznych Domu -„Anioł” oraz pamiątkowe zdjęcie w ramce.