Spacer w Miejskim Parku w Zgierzu

W dniach 3-4.07.2019 seniorzy z DDS-W korzystając z dobrej pogody

udali się na spacer do Miejskiego Parku w Zgierzu.

Przez dwa dni zrobiliśmy wiele okrążeń wokół stawu – z kijkami nordic walking

oraz wiele ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w siłowni zewnętrznej.

Atmosfera była niezwykle przyjazna, radosna i życzliwa był też czas na wspomnienia,

słowem pełen relaks.