Otwarcie nowego Domu Dziennej Rehabilitacji

W dniu 21.05.2019 r w uroczystości otwarcia nowego Domu Dziennej Rehabilitacji dla osób chorych na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem, z miejscami wytchnieniowymi, uczestniczyła delegacja naszego  DDS-W w Zgierzu. Na spotkaniu zaprezentowano pomieszczenia nowej placówki oraz przedstawiono osiągnięcia dotychczasowe Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych i założenia programu ” TRANSFER”.

Dla podopiecznych domu seniorzy z naszego DDS-W przygotowali upominek w postaci bukietu kwiatów z krepiny oraz specjalnie namalowanego na tę okoliczność obrazu autorstwa Pani Teresy, przedstawiającego dom wśród drzew, tak sobie autorka wyobraziła to miejsce, jak się później okazało, jej wizja artystyczna była bliska prawdy.