Albertiana 2019

Dnia 21.02.2019 r seniorzy z DDS-W w Zgierzu uczestniczyli w „ALBERTIANIE 2019”

– XIX Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Nasi seniorzy zaproszeni jako goście spotkania, liczną grupą, stanowili sporą część widowni.

Dzielnie kibicowali swoim przyjaciołom ze Zgierza podziwiając także inne placówki występujące na deskach sceny.

Spotkanie dostarczyło nam jako widzom wielu wrażeń, wzruszeń i artystycznych uniesień oraz tematy do rozmów

refleksji i dyskusji.