Zajęcia z terapii plastycznej

W kwietniu seniorzy w DDS-W na zajęciach z terapii plastycznej wykonywali:
bibułowe witraże
bibułowe koszyki na krokusy
bibułowe  i krepinowe krokusy