Jubileusz w Głownie

14 września 2017 roku podopieczni wraz z zespołem śpiewaczym „Echo” działającym przy Dziennym Domu „Senior-WIGOR” uczestniczyli w obchodach 20 – lecia działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. Na uroczystość wybraliśmy się wspólnie z Panią Ewą Lesiak Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu. Piękna impreza była uświetniona występami wokalnymi zespołów i grup reprezentujących placówki biorące udział w obchodach. Zaproszeni goście składali na ręce Pani Dyrektor DPS -u w Głownie ciepłe podziękowania i życzenia oraz upominki. Gospodarze zapewnili wspaniałą atmosferę, pyszny poczęstunek oraz tort.