„WEEKENDOWE SPOTKANIA W DZIENNYM DOMU „SENIOR-WIGOR” W ZGIERZU”

W dniach 5 i 6 sierpnia 2017 r. w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” odbyły się spotkania i zajęcia z fizjoterapeutami oraz gerontologiem dla podopiecznych Domu.
Organizatorem spotkań było Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP” z Łodzi.

Podczas spotkań, które przebiegły w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze w ogrodzie Domu uczestnicy wykonywali prowadzone przez fizjoterapeutów ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni i ruchomość stawów, ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające równowagę. W zajęciach brało udział 30 uczestników. Prowadzący spotkania w części teoretycznej przedstawili seniorom korzyści zdrowotne wynikające z regularnych ćwiczeń oraz opowiedzieli o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne i umacnianie sprawności funkcji poznawczych. Nad bezpieczeństwem ćwiczących czuwał ratownik medyczny.
Każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie koszulkę do ćwiczeń oraz materiały do samodzielnej pracy w domu.
Grupa ćwiczących bardzo aktywnie z uśmiechem uczestniczyła w zajęciach stwierdzając jednogłośnie, że to wspaniała forma rekreacji.