Rocznica powstania Domu Dziennego Pobytu

W dniach 5-10.05.2017 w DDS-W wspominaliśmy dawny Dzienny Dom Pobytu założony 40 lat temu.
Z ogromnym sentymentem oglądaliśmy kroniki Domu, dawne filmy wideo z nagraniami z imprez okolicznościowych
oraz zbiór multimedialny fotografii, który powstał w 2010 roku. Seniorzy wspominali z rozrzewnieniem swoje początki w naszej placówce, opowieściom nie było końca..
Dnia 10.05.2017 w dniu oficjalnej rocznicy 40-tu lat działania Domu odwiedziła nas Pani Dyrektor MOPS w Zgierzu. Wręczyła na ręce Pani Kierownik Katarzynie Kapusta- Dylik symboliczne kwiaty oraz gratulacje za całokształt wieloletniej pracy placówki, za wkład w budowanie więzi i integracji społecznej.