Zajęcia z samoobrony

W dziennym Domu Senior-Wigor po raz kolejny odbyły się zajęcia z samoobrony, seniorzy powtarzali zdobytą na pierwszych zajęciach wiedzę  oraz poznali nowe techniki obrony przy użyciu kończyn dolnych.  Na zakończenie spotkania były pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek dla najbardziej wytrwałych.