Zajęcia z samoobrony

Dnia 16.11.2016. seniorzy z DDS-W w Zgierzu  uczestniczyli w zajęciach z samoobrony dla seniorów prowadzonych przez Panią Justynę Zielińską.
Zajęcia łączyły w sobie elementy dobrej komunikacji oraz samoobrony.