Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Dnia 18 listopada w DDS-W odbyła się uroczystość z okazji  Obchodów Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości –  występy i słodki poczęstunek.
Wśród zaproszonych gości byli z nami Seniorzy z Klubu Seniora przy Parafii MBDR w Zgierzu.