Piknik podsumowujący Projekt „Senior Pełen Wigoru”

Dnia 06 września 2016 r. Podopieczni Dziennego Domu Senior-Wigor spotkali się, aby podczas pikniku w ogrodzie pożegnać lato. Była to też okazja do podsumowania projektu wolontariuszy z Fundacji LOTTO Milion Marzeń pod nazwą „Senior pełen wigoru”, w ramach którego zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i meble ogrodowe. Na spotkaniu gościliśmy: Sekretarza Miasta Zgierza Pana Roberta Chocholskiego, Dyrektora MOPS w Zgierzu Panią Ewę Lesiak, Prezesa Klubu Seniora działającego przy Parafii MBDR w Zgierzu Pana Sylwestra Sobiecha z żoną oraz z seniorkami z Klubu, Przedstawicielkę Klubu Seniora „Radosna Przystań” w Zgierzu Panią Halinę Tchorek oraz Pracowników i Pensjonariuszy DPS dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Zgierzu, a także niestrudzonych wolontariuszy z Fundacji LOTTO Milion Marzeń Panią Monikę i Jacka Kaczmarek oraz Panią Beatę Rumińską. Przy stolikach gościli się także podopieczni, sympatycy oraz członkowie rodzin seniorów z naszego Domu Senior-Wigor. W części artystycznej wystąpili soliści: Pani Regina Frączak oraz Pan Marek Kochanek, Mieczysław Olejniczak, a także zespoły „Wrzos” i „Echo” oraz pensjonariusze DPS z programem poetyckim. Po występach seniorzy konsumowali posiłek – dania z grilla. Spotkanie umilał akompaniujący na keyboardzie Pan Marek. Chętnych gości zaproszono do obejrzenia sali do ćwiczeń z zakupionym sprzętem oraz do pamiątkowych zdjęć ze spotkania. Po posiłku odważni seniorzy ruszyli do tańca. Pogoda dopisała tego dnia szczególnie, spotkanie dostarczyło wiele miłych wrażeń budując nowe wspomnienia…