Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu”

12 maja 2016 r. podopieczni Domu uczestniczyli w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” w ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Podczas Przeglądu podopieczni Domu prezentowali na scenie swoje zdolności wokalne ( pani Regina Frączak) i muzyczne (pan Marek Kochanek) oraz własne prace z zakresu rękodzieła. Jedna z podopiecznych Domu – pani Teresa Banasiewicz podczas uroczystości wzięła udział w warsztatach malarskich pt. „Miasto tkaczy na płótnie”.