Spotkanie wielkanocne

23 marca w naszym Domu odbyło się jak co roku spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczą wszyscy podopieczni placówki. Wśród zaproszonych gości byli: Pani Ewa Lesiak Dyrektor MOPS w Zgierzu oraz ksiądz dr Andrzej Blewiński proboszcz Parafii MBDR w Zgierzu. Po złożeniu życzeń i błogosławieństwie księdza wszyscy zasiedli do stołu pełnego wielkanocnych pyszności. Po poczęstunku zespoły „Wrzos” i „Echo” działające przy Domu zaśpiewały pieśni wielkopostne i wielkanocne. Na zakończenie jeden z podopiecznych – pan Marek dał krótki koncert wokalno-instrumentalny o tematyce wiosennej.