Spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność

W dniu 29.01.2016 r. w Dziennym Domu odbyło się coroczne wspólne kolędowanie oraz spotkanie podsumowujące realizację zadania publicznego w ramach Rządowego Programu „Senior- WIGOR” na lata 2015-2020. Edycja 2015. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Artur Augustyniak – Asystent Prezydenta Miasta Zgierza, Pan Robert Chocholski – Sekretarz Miasta Zgierza, Pani Jolanta Świderska – Naczelnik Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych UMZ, Ksiądz dr Andrzej Blewiński – Proboszcz Parafii MBDR w Zgierzu oraz Pani Ewa Lesiak – Dyrektor MOPS w Zgierzu. Podczas spotkania przedstawiono informacje dotyczące realizacji Programu „Senior-WIGOR” w Zgierzu. Następnie złożone zostały podziękowania osobom, które wspierały działania i pomagały w realizacji Programu. Po części oficjalnej Ksiądz dr Andrzej Blewiński pobłogosławił obecnych i poświęcił Dom. Wspólne kolędowanie urozmaiciły występy zespołów śpiewaczych 'Wrzos” i „Echo” działających przy Domu oraz amatorski zespół tworzony przez podopiecznych Domu.