Zajęcia grupowe

Warsztaty ( 28.03.2022 ) polegały na rysowaniu z zamkniętymi oczami hasła wcześniej pozyskanego losowo. Zadaniem grupy, przyglądającej się osobie rysującej, było odgadnięcie tego co przedstawia rysunek. W drugiej części zajęć jedna osoba wydawała komunikaty w jaki sposób osoba rysująca odwzorowywać ma rysunek, którego wcześniej  nie widziała. Celem wspólnej zabawy było pobudzenie wyobraźni,  skojarzeń, trening umiejętności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz  komunikacji interpersonalnej. Podczas zajęć przypomnieliśmy sobie zagadnienia z dziedziny matematyki. Wszystkim uczestnikom dopisywał ogromny humor i dodatkowo rozpierała nas duma z wykonania prawidłowo, na miarę naszych możliwości, trudnych poleceń i  zadań.