Zajęcia plastyczne

W dniu 14.01.2022 seniorki w DDS-W w Zgierzu wykonywały karty okolicznościowe.

Dzięki dobrej współpracy 10 osób, które dzielnie wykonywały elementy składowe

powstało dziś kilkadziesiąt nowych kart, które niewątpliwie cieszą oczy.