Zarządzenie Dyrektora MOPS

Zarządzeniem Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu Nr 5/2022 z dnia 24.01.2022 r. wprowadzono ograniczenia w zakresie organizacji czasu wolnego dla seniorów z dniem 24.01.2022 r. do odwołania. Gorące posiłki wydawane są w placówce na wynos z zachowaniem środków ostrożności.