Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2017 r. seniorzy z naszego DDS-W uczestniczyli w uroczystych obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Spotkanie odbyło się w DPS na Chełmach w Zgierzu i połączone było z uroczystą mszą św. w kaplicy DPS odprawianej w intencji mieszkańców, naszych seniorów oraz za naszą ojczyznę oczywiście…
Po modlitwie przyszedł czas na występy – program artystyczny przygotowali mieszkańcy DPS oraz zespoły śpiewacze z naszego DDS-W: „Echo” oraz „Wrzos”. Po części artystycznej był słodki poczęstunek i pamiątkowy wpis do kroniki.