„Warsztaty dla konsumentów”

W dniu 24 maja podopieczni Domu uczestniczyli w „Warsztatach dla konsumentów” , które odbyły się w Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Organizatorem warsztatów było Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wysłuchania prelekcji nt  recyklingu i ekoznaków oraz zdobili własnoręcznie butelkę, podstawkę i ekotorbę.