na zajęciach plastycznych powstały kolorowe tabliczki ostrzegawcze do ogrodu

Środowe zajęcia

W dniu 19.06.24 seniorzy uczestniczyli w zajęciach ruchowych z fizjoterapeutą- na świeżym powietrzu. Natomiast podczas zajęć plastycznych powstały nowe tabliczki ostrzegawcze do ogrodu. Po obiedzie zaś, gromki śpiew rozlegał się wokół budynku… seniorzy  powtarzali repertuar przygotowany na wstęp artystyczny -niektórzy  pracowali także z mikrofonem.